Panahon ng pagdating ng mga kastila sessilee lopez dating

KATUTUBONG PANITIKAN Kaligirang Kasaysayan: Negrito o Ita- kauna-unahang nanirahan sa Pilipinas mula pa noong 25000 taon; walang kulturang masasabi; walang nalalaman na panitikan maliban sa awitin at pamahiin.

Marami sa mga salitang ito ang naging bahagi ng wikang Filipino.

Nananatili kasing isang sagisag ng mga birtud at kadakilaan ng mga Pilipina si Maria Clara.

Nakikita sa mga sayaw na ito ang napakalakas na impluwensiya ng Kastila, ngunit gayon pa man, ay naging Pilipino ito dahil sa kapansin-pansing paggamit ng mga kastanyetas na yari sa kawayan at ng abanico, o pamaypay ng Asya.

Ang Kristiyanismo ay relihiyon na nakatuon sa buhay at pagtuturo ni Hesus ng Nazareth.

Ang mga Kristiyano ay naniniwala na si Hesus—na tinatawag ding "Hesukristo"—ang Anak ng Diyos at ang Tagapagligtas na inihayag sa Lumang Tipan.